Ansprechpartner A - Z

Herr Panniger

Sachgebiet I.1.4 IT
Details

Frau Petig-Büskens

Sachgebiet II.1.4 Schulen
Details

Herr Piontek

Sachgebiet III.1.3 Finanzbuchhaltung
Details

Frau Piontek

Sachgebiet I.1.2 Personal
Details

Frau Piorreck

Sachgebiet III.1.2 Abgaben
Details