Ansprechpartner A - Z

Herr Panniger

Sachgebiet I.1.4 IT
Details

Frau Petig-Büskens

Sachgebiet I.2.2 Schulen
Details

Herr Pietsch

Sachgebiet IV.2.1 Tiefbau
Details

Frau G. Piontek

Sachgebiet I.1.2 Personal
Details

Herr M. Piontek

Sachgebiet III.1.3 Finanzbuchhaltung
Details

Frau Piorreck

Sachgebiet III.1.2 Abgaben
Details